Canal Ètic o Canal de Denúncies

GARATGE PLANA, S.A. informa als seus treballadors, clients, proveïdors i tots els tercers que col·laboren amb l’empresa, que, amb la voluntat de garantir en tot moment el compliment de la normativa legal vigent i del Codi Ètic de l’empresa, s’ha implementat un canal obert de comunicació directe amb el Comitè de Compliment en el qual es podran comunicar presumptes irregularitats o incompliments que dins l’activitat normal de l’empresa detectin o sospitin que s’estan produint, tant del Codi Ètic com de la normativa legal vigent. D’aquesta manera, el CANAL ÈTIC O CANAL DE DENÚNCIES DE GARATGE PLANA, S.A., habilitat a l’efecte 24 hores al dia 365 dies l’any, és el següent:

Correu electrònic: canal.compliance@garatgeplana.com

Correu ordinari: Pol. Ind. Pont del Príncep, Carrer Llevant núm. 5, 17469 Vilamalla (Girona)

Totes les comunicacions que es realitzin a través del Canal Ètic, les dades facilitades i la identitat dels denunciants, seran tractades amb la màxima confidencialitat i privacitat, d’acord amb la normativa legal vigent.

En aquest sentit, tota comunicació haurà de contenir, com a mínim, les següents dades:

1. Identitat de la persona que realitza la comunicació, excepte en els casos en què es desitgi fer-la de forma anònima, i dades de contacte on notificar les gestions pertinents i el resultat de la denúncia.

2. Identitat de la persona o persones sobre les que versa la comunicació, sempre que sigui possible.

3. Fets i motius de la comunicació, concretant en lo possible les irregularitats, incompliments normatius o vulneració de normes detectats.

4. Prova de la que es disposi sobre els fets comunicats (documents, testimonis, etc.).

5. Lloc i data de la denúncia i dels fets.