Política de privacitat

Confidencialitat i protecció de dades

A efectes del que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (en endavant, "RGPD") relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, GARATGE PLANA, S.A., com a responsable del tractament, informa l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a GARATGE PLANA, S.A. i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb l'usuari, així com les tasques d'informació. En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, l'usuari accepta que GARATGE PLANA, SA reculli les dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.


Registre de fitxers i formularis

És obligatori emplenar el formulari de registre per accedir i gaudir de determinats serveis oferts al web. El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades de caràcter personal. L'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del registre d'activitats i operacions de tractament (RAT), que s'actualitzarà periòdicament d'acord amb el que estableix el RGPD.


Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades facilitades, i exonera GARATGE PLANA, S.A. de qualsevol responsabilitat. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. GARATGE PLANA, S.A. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. GARATGE PLANA, S.A. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web, fins i tot en pot limitar l'accés o no permetre'l. S’exonera GARATGE PLANA, S.A. de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per GARATGE PLANA, S.A. sempre que procedeixi de fonts alienes a GARATGE PLANA, S.A.


Galetes

El lloc web WWW.GARATGEPLANA.COM utilitza galetes (cookies), considera que aquests fitxers físics d'informació allotjats en el propi terminal de l'usuari serveixen per facilitar la navegació de l'usuari pel portal. No obstant això, l'usuari pot configurar el navegador perquè impedeixi la instal·lació d'aquests arxius.


Finalitats

Les finalitats de GARATGE PLANA, S.A. són exclusivament el manteniment i la gestió de la relació amb l'usuari, així com les tasques d'informació. Per a finalitats comercials i de millora de l'experiència en línia del client.


Menors d'edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d'edat, GARATGE PLANA, S.A. sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.


Cessió de dades a tercers

GARATGE PLANA, S.A. no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.


Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació ioposició

L'usuari pot adreçar les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al següent correu electrònic: proteccio_dades.gplana@mercedes-benz.es. En virtut del que estableix el RGPD, també pot sol·licitar, en els mateixos termes i procediment, els drets a la limitació del tractament (art. 18) i a la portabilitat de les dades (art. 20).


Mesures de seguretat

GARATGE PLANA, SA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procura establir tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a GARATGE PLANA, S.A..

GARATGE PLANA, S.A. no és responsable d'hipotètics danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a GARATGE PLANA, S.A.; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processament de Dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de GARATGE PLANA, S.A. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.


Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, accepta i consenteix el tractament automatitzat de les dades per part de GARATGE PLANA, S.A., en la forma i per a les finalitats indicades en la present política de privacitat. Certs serveis prestats en el web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.