Avís legal

El present avís legal (en endavant, l'avís legal) regula l'ús del servei del portal d'Internet WWW.GARATGEPLANA.COM (en endavant, el Web) de GARATGE PLANA, S.A., amb domicili social al carrer Ponent 22 Pl. Pont del Príncep amb CIF A17013244.


Legislació

Amb caràcter general les relacions entre GARATGE PLANA, S.A. i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al Web, estan subjectes a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de GIRONA per resoldre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.


Contingut i ús

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés al present Web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb GARATGE PLANA, S.A.
El titular del Web no s'identifica amb les opinions realitzades en el mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret d'efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al seu Web, canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s'hi presten com la manera en què aquests es presenten o localitzen en els seus servidors.


Propietat intel∙lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut del Web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de GARATGE PLANA, S.A. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts del Web encara que s’hi citin les fonts, excepte consentiment per escrit de GARATGE PLANA, S.A.

Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts al Web de l'empresa són propietat dels seus propietaris i estan protegits per llei.


Enllaços (links)

La presència d'enllaços (links) al Web de GARATGE PLANA, S.A. tenen una finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació ni recomanació.